2018 Gen Ed Reviewer: Sining Ng Komunikasyon - LET EXAM - Questions & Answers

Welcome to LET Exam Questions and Answers!!!

Wednesday, January 31, 2018

2018 Gen Ed Reviewer: Sining Ng Komunikasyon

1. Ito ay sinulat ni Harriet Stowe ng Estados Unidos na tumawag ng pansin sa kalagayan ng mga alipin at naging batayan ng simulain ng demokrasya. a. ang “Book of the Dead”
b. and “ Uncle Tom’s Cabin”
c. “Divina Comedia”
d. “Sa May Dakong Bukid”
e. “Quran”

Sagot: b 

2. Ito’y isang mahabang tulang pang – awit bilang handog sa iang dalagang may kaarawan. Kilala rin ito sa Katagalugan dahil sa pagpuputong ng koronang bulaklak sa dalaga. 

a. Senakulo 
b. Kurido 
c. Ensilida 
d. Ang Panuluyan 
e. Ang Panubong 

Sagot: e 

3. Isang uri ng tula na binubuo ng labindalawang pantig bawat taludtod sa isang saknong at inaawit ito ngang marahan. Pangunahing halimbawa ay ang “ Florante at Laura.” 

a. Ang Tibag 
b. Balagtasan 
c. Awit 
d. Dulaan 
e. Kurido 

Sagot: c 

4. Isa sa mga ito ang kilalang isa sa malimit banggitin bilang tungkod ng tulang Tagalog. 

a. Inigo Ed. Regalado 
b. Miguel de Cervantes 
c. Virgilio S. Almario 
d. Jose dela Cruz 
e. Manuel Bautista 

Sagot: d 

5. Sinulat ito ni Rizal na tumalakay sa mga suliraning panlipunan ng bayan. 

a. El Filibusterismo 
b. “Mi Ultimo Adios” 
c. Noli Me Tangere 
d. “Bayan Ko” 
e. Ang Inang Bayan 

Sagot: c 

6. Ang may – akda ng kauna unahang aklat na nilimbag sa Pilipinas, ang “Doctrina Kristiana.” 

a. Fr. Domingo de Nieva 
b. Fr. Modesto de Castro 
c. Fr. Miguel Bustamante 
d. Fr. Jose Gomez 
e. Fr. Miguel Cera 

Sagot: a 

7. Isa sa mga it ay hindi kabilang sa ating matandang panitikan. 

a. epiko 
b. kuwentong – bayan 
c. alamat 
d. kantahing – bayan 
e. moro – moro 

Sagot: e 

8. Tinuturing na pinakamatandang epiko ng pilipinas. 

a. “Si Malakas at Maganda” 
b. “Alim” 
c. “Iblalon” 

d. “Biag ni Lam – Ang 
e. “Bidasari” 

Sagot: b 

9. Ang titik para sa “Himno Nacional Filipino” ay nilikha ni? 

a. Jose Palma 
b. Julian Balmaceda 
c. Julian Felipe 
d. Julian Panganiban 
e. Julian Palma 

Sagot: a 

10. Ang “Kodigo ni kalantiaw” ay naglalaman ng? 

a. batas na dapat sundin ng mga mamamayan 
b. pamantayan para maayos na pamumuhay 
c. batas ng kagandahang asal 
d. kasunduang pang – pangkalakalan 
e. kasunduang pang – pulitikal 

Sagot: a 

11. Ang akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila 

a. dalit 
b. panuluyan 
c. senakulo 
d. panubog 
e. alay 

Sagot: d 

12. Naglalaman ng mga butyl ng karunungang kinapapalooban ng mabuting payo hango sa tunay na karanasan ng ating mga ninuno. 

a. bugtong 
b. talinghaga 
c. salawikain 
d. palaisipan 
e. pabula 

Sagot: c 

13. Ang Katotohanan inihayag sa awiting “Florante at Laura” ni Balagtas. 

a. kahirapan sa buhay 
b. katiwalian ng mga Kastila 
c. pag – iibigan ng mga magka – ibang lahi 
d. buhay pangangalakal noon panahon ng Kastila 
e. paraan ng pamumuhay 

Sagot: b 

14. Dahilan kong bakit nagging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino ssa magasing “liwayway” nuong panahon ng Hapon. 

a. malaya silang sumulat 
b. Walang takot silang sumulat 
c. nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika 
d. mapayapa ang panahon 
e. paraan ng pamumuhay 

Sagot: c 

15. Ang “Urbana at Felisa” na isinulat ni Modesto de Castro, ay naglalaman ng magagandang asal ng mga Pilipino tungkol sa 

a. pakikipagkapwa, paggalang sa magulang at pagkilala sa Diyos 
b. magandang relasyon ng makakapatid 
c. pagtupad ng tungkulin sa bayan 
d. pagharap sa pagsubok sa buhay 
e. pagkilala sa karapatan ng kapwa 

Sagot: a 

16. Ano ang kahulugan na nais iparating ng talatang ito hango sa “Sa Bagong Paraiso” ni Efren Abueg?” At ang pamumulaklak at pamumunga ng manga, santol, sinegwelas at ng iba pang punungkahoy o halaman sa loobang iyon ay nagpatuloy. Ang damuhan ay natuyo at muling sinibulan ng bagong supling.” 

a. Napakaganda ng mga tanawin sa lalawigan 
b. Panahon ng tag – araw 
c. Patuloy ang paglipas ng panahon 
d. Malulusog ang pananim sa lalawigan 
e. Mas masarap manirahan sa lalawigan 

Sagot: c 

17. Ano ang nais iparating ni Jose Rizal sa talatang ito hango sa kanyang “Noli Me Tangere”;”Mamatay akong di – man Nakita ang mangingining na pagbubukang – liwayway sa aking Inang Bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.” 

a. pagkawala ng pag-asa dahil sa mga nangyari sa bayan 
b. pag-asa sa kalayaan at paggunita sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan 
c. pagpapa-walang halaga sa paghihirap ng mga bayani. 
d. malawakang kalungkutan nadarama sa pagkawala ng pag asa 
e. taong bayan na dumaranas ng kalupitan at karahasan 

Sagot: b 

18. Karaniwang tauhan ng akdang ito ay mga hayop na ang layunin ay ipa-alam ang mga kaugaliang dapat pamarisan. 

a. tugmaan 
b. alamat 
c. pabula 
d. parabula 
e. kwentong bayan 

Sagot: c 

19. Sa mga saknong na ito hango sa “Florante at Laura” ni Balagtas, ano ang kahulugan nito? “Katiwala ako’t ang inyong kariktan; Kapilas ng langit, anaki’y matibay; Tapat ang puso mo’t di-nagunamgunam; Na ang paglililo’y nasa kagandahan” 


a. Ang kagandahan ay maaaring makalinlang ng tao 
b. Maaring pagtakpan ng kagandahan ang isang kataksilan 
c. Pisikal na kagandahan ay maaring magpahiwatig rin ng kagandahang asal 
d. Kagandahan ay maari ring maging batayan ng pagtitiwala sa katapan ng tao 
e. Sadyang mapaglinlang ang kagandahan 

Sagot: a 

20. Anong ayos ng pantig and ginagamit sa salitang “daigdig”? 

a. KPPKKPK 
b. KKPKPPK 
c. KPPPKPP 
d. LLPPKPP 

Sagot: a 

21. “ Lumipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang ________________. Mong pasalubong para sa kanila? Tanong ni Juana: 

a. Nadala 
b. Dinala 
c. Ipinadala 
d. Padala 
e. Padadala 

Sagot: c 

22. “Walang dapat sisihin sa nangyari kundi siya,” Ano ang ayos ng pangungusap? 

a. di – karaniwan 
b. karaniwan 
c. payak 
d. walang paksa 
e. ganapan 

Sagot: b 

23. Piliin ang mga sumusunod and pinakatamang pangungusap. 

a. Nahuli akong pumasok sa dahilanang nasira ang sasakyan 
b. Nasira ang sasakyan kaya nahuli ako sa pagpasok 
c. Nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpasok 
d. Nahuli ako sa pagpasok kasi nasira ang sasakyan ko 
e. Nahuli sa pagpasok ko dahil nasira ang sasakyan 

Sagot: b 

24. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap. 

a. Ang nanalo bilang Bb. Pilipinas Universe ay anak ng isang aktor. 
b. Ang nanalong Bb. Pilipinas Universe ay siyang anak ng actor 
c. Anak ng isang actor ang nanalong Bb. Pilipinas Universe. 
d. Bb. Pilipinas Universe na anak ng isang actor ang nanalo 
e. Anak ng isang actor ang siyang nanalo ng Bb. Pilipinas Universe. 

Sagot: c 

25. Si Lope K. Santos ay tinuguriang “ _______________” sa dahilang siya ang kauna – unahang sumulat ng Balarila ng Wikang Pambansa na batay sa tagalog. 

a. Ama ng Balarilang Pilipino 
b. Ama ng Wikang Pambansa 
c. Ama ng Wikang Pilipino 
d. Ama ng Panitikang Pilipino 
e. Ama ng Dalubhasang Pilipino 

Sagot: a 

26. Ang sagisag na panulat ni Andress Bonifacio. 

a. Anak – Bayan
b. Anak – Pawis 
c. Anak – Dalita 
d. Taga – Ilog 
e. Husing Sisiw 

Sagot: a 

27. Sagisag na hindi kailanman ginamit ni Marcelo H. del Pilar sa pagsulat. 
a. Kinting Kulirat 
b. Dolores Manapat 
c. Piping Dilat 
d. Basang Sisiw 

Sagot: a 

28. “Kasingganda ni Teresita and nanalong Bb. San Luis,” Ayon kay Mayor Santos. 

a. Magkatulad 
b. Pamilang 
c. Di – magkatulad 
d. Katamtaman 
e. Panukdulan 

Sagot: a 

29. Isang balangkas ng mga layunin, paksang aralin, kagamitan at mga hakbang na dapat isagawa para isakatuparan ang mga layunin nito at matamo ang nais mangyari. 

a. modyul sa pagtuturo 
b. banhay ng pagtuturo 
c. “table of specification” 
d. Batayan 
e. Silabus 

Sagot: b 

30. Ang pinaka gamiting paraan sa pagsusulit ng sanhi at bunga. 

a. completion test
b. true or false 
c. matching type
d. multiple choice 
e. recognition test 

Sagot: c 

31. Ang dapat maging panuto ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng mag – aaral sa pagbuo ng isang tama at mabisang pangungusap. 
a. Paglagay ng bilang sa bawat salita upang makabuo ng tamang pangungusap 
b. Pagpili sa mga salitang hindi akma sa loob ng pangungusap. 
c. Pag – ayos sa bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap 
d. Pag – ayos sa mga lipon ng salita upang makabuo ng mabisang pangungusap 
e. Alamin ang buod upang makamit ng mga salitang angkop sa pangungusap 

Sagot: c 

32. Aklat na binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diskyunaryo, ensayklopedya at iba pa. 


a. batayang aklat 
b. modyul 
c. larawang aklat 
d. sanggunihang aklat 
e. sanayang aklat 

Sagot: d 

33. Ang istruktura sa pagsusulat ng balita na tinatawag na “inverted pyramid” 

a. maikling kuwento 
b. lathalain 
c. tula 
d. sanaysay 
e. kapsyon 

Sagot: b 

34. Tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod: 
Hinggil sa patubig; ang mga tumayo; matalino’t masipag; sa gulang na walo 

a. Sugnay na di – makapag – iisa 
b. Pahayag 
c. parirala 
d. di – karaniwan 
e. panaguri 

Sagot: c 
35. Ang “madamdaming mananalaysay” ni Carmen Guerrero Nakpil at isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan. 

a. Teodoro A. Agoncillo 
b. Aniceto F. Silvestre 
c. Manuel Principe Bautista 
d. Rafael Palma 
e. Jose M. Zaide 

Sagot: a 

36. Kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. “Isang karwahe ang naghatid sa watawat ng pinagbuhusan ng husay sa pagtahi. 

a. pinagdaluyan 
b. winagayway 
c. pinaglaanan 
d. nasilayan 
e. pinagtapunan 

Sagot: c 

37. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, pulitika. 

a. diskyunaryo 
b. pahayagan 
c. atlas 
d. almanac 
e. ensayklopedia 

Sagot: d 

38. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ay may kayarian hugnayan? 

a. Ang mga tatak Pinoy ay tagos sa buto ng bawat Pilipino 
b. Ang pasalubong ay paraan ng pagpaabot ng saya at pasasalamat din. 
c. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit may mga bagay ng di nag – iiba. 
Sagot: c 

39. Piliin ang gawi ng pagsasalita: “ Hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan” 

a. paghula 
b. paghingi ng paumanhin 
c. pagsagot 
d. pag-uutos 
e. pagtatanong 

Sagot: b 

40. Tinaguriang “ Ama ng Wikang Pambansa.” 

a. Manuel L. Quezon 
b. Marcelo H. del Pilar 
c. Jose Dela Cruz 
d. Alejandro Abadilla 
e. Severino Reyes 

Sagot: a 

41. “ Ikaw ay pangarap sa buhay ko” 

a. metapora 
b. sinikdoke 
c. iperbole 
d. simile 
e. personipikasyon 

Sagot: a 

42. “Para silang mga maaming kordero sa gitna ng mga gutom na leon” 

a. sinikdoke 
b. simile 
c. iperbole 
d. metapora 
e. onomatopeya 

Sagot: b 

43. “Tandaan ninyo: malibangmahulog sa lupa ang butyl ng trigo at mamatay, mananatili itong nag – iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga ng marami.” 

a. sinidoke 
b. iperbole 
c. metapora 
d. onomatopeya 
e. simile 

Sagot: c 

44. Paglikha ng isang pangalan o salita sa pamamagitan ng paggaya sa tunog na naguugnay sa bagay na binabanggit. 

a. sinikdoke 
b. iperbole 
c. metapora 
d. onomatopeya 
e. simile 

Sagot: d 

45. “ Sa galit ay sinindihan ang kanyang bahay” 

a. metonimya 
b. metapora 
c. sinikdoke 
d. onomatopeya 
e. simile 

Sagot: a 

46. Anong uri ng panitikan and tinutukoy sa talatang ito? 

“Maganda’t maaliwalas ang daigdig na ginagalawan ko ngayon. Madalas ko tuloy ipinagpapasalamat sa Diyos and biyayang ipinagkaloob niya sa akin.” 

a. tula 
b. kuwento 
c. sanaysay 
d. alamat 
e. anekdota 

Sagot: c 

47. “ Kaya nararapat gumawa ang lahat upang maiwasan itong pagsasalat. Magbanat ng buto at magpakatatag, Ang taong masipag, hiyas amg katapat. “Ano ang nais ipahayag ng saknong na ito? 

a. katapatan 
b. kasipagan 
c. kabutihan 
d. kalusugan 
e. kasaganaan 

Sagot: b 

48. Mahusay umawit si Jose, ____________ ay lagi siyang nagsasanay umawit. 

a. datapwat 
b. bagamat 
c. palibhasa 
d. ngunit 
e. dahil siya 

Sagot: c 

49. Makakarating ka agad sa inyong patutunguhan kung maglalakad ka _______________ 

a. nang mabilis 
b. ng mabilis 
c. nang maaga 
d. ng unti – unti 

Sagot: a 

50. “ Ang gawang Mabuti ay pinagpala, may kaparusahan ang gawang masama, 
Kung ang pagsisikap at may pagtitiyaga, ang lahat ng tao’y di mananalanta. Ito ay nagsasaad ng: 

a. pagtitipid 
b. katapatan 
c. pagkamatapat 
d. pagsisikap at pagtitiyaga 
e. kasaganaan at karangyaan 

Sagot: d 


3 comments:

Related Posts